API

Med detta standardiserade RestAPI för Pyramid öppnas ett gränssnitt upp för andra programvaror att extrahera data från Pyramid samt skicka in data till Pyramid.
Det kan t.ex. vara en extern webbshop som vill ha artikeldata (saldo, pris etc.) från Pyramid, eller ett mobilt arbetsordersystem som levererar order eller fakturaunderlag till Pyramid.

Detta FÅR DU