API

Med API Webbservices för Pyramid öppnas ett gränssnitt upp för andra programvaror att extrahera data från Pyramid samt skicka in data till Pyramid.
Det kan t.ex. vara en extern webbshop som vill ha artikeldata (saldo, pris etc.) från Pyramid, eller ett mobilt arbetsordersystem som levererar order eller fakturaunderlag till Pyramid.

Paketet har ett antal standardiserade get- & post-”frågor” för att extrahera och infoga data via API:et.
Kommunikationen sker över TCP-IP via vårt REST API.

Detta FÅR DU

Pyramidmodulerna Konsultstudio, Konsultstudio WS, WTS och Import (om order/fakturaunderlag ska hanteras) behövs