Förenkla hanteringen av Era leverantörsfakturor!

Med vår lösning för skanning och tolkning av leverantörsfakturor kommer leverantörsfakturan automatiskt in i Pyramid, med en kopplad bildfil.

Din leverantör behöver bara skicka fakturan till vår skanningspartner så sköter de och Pyramid resten.
Fakturan hamnar också i rätt attestflöde i Pyramid.
Allt från 6.90 SEK per faktura.

Traditionell hantering av pappersfakturor är dyr och långsam. Uppskattad kostnad för att hantera en leverantörsfaktura är mellan 50 och 500 kronor, beroende på verksamhet. Förutom de ekonomiska fördelarna så får man ordning och reda, tid frigörs för annat m.m.

Flow