Fakturaskanning

Traditionell hantering av pappersfakturor är dyr och långsam. Uppskattad kostnad för att manuellt hantera en leverantörsfaktura är allt mellan 50 och 500 kronor, beroende på verksamhet.

Med denna lösning för skanning och tolkning av leverantörsfakturor kommer leverantörsfakturan automatiskt in i Pyramid, med en kopplad bildfil. Fakturan hamnar också i rätt attestflöde i Pyramid.

Din leverantör behöver bara skicka fakturan till vår skanningscentral, via e-post eller brev. Skanningscentralen och Pyramid sköter resten.
Förutom de ekonomiska fördelarna så får man ordning & reda och tid frigörs till annat.

Detta FÅR DU

Pyramidmodulerna E-Faktura leverantör, CRM, Import och Konsultstudion behövs.