tjänster & produkter

Med våra verksamhetskonsulter kan vi erbjuda er ett komplett utbud av Tjänster för er utveckling och kompetenssäkring i Pyramid.

Våra Produkter är extra stöd och funktion för att effektivisera och underlätta er Pyramidvardag.

tjänster

Konsultation

Vi erbjuder konsultation i Pyramid, processflöden, logistik och organisationsförändringar

Utbildning

Vi hjälper till och skräddarsyr utbildningar utifrån era behov och er verksamhet.

Onlinekurser

Med en interaktiv Onlinekurs i Pyramid bestämmer du själv när, var och hur du vill gå din kurs.

Konsultavtal

Säkra upp tillgång till en verksamhetskonsult och ta tillvara på de möjligheter som finns i Pyramid.

Processkartläggning

Tillsammans går vi igenom och optimerar era processer för att kvalitetssäkra ert arbete i Pyramid.

Underhållsavtal

Med ett underhållsavtal schemalägger vi kontroller och visst underhåll av er Pyramidinstallation.

produkter

Fakturaskanning

Förenkla hanteringen av leverantörsfakturor genom att få in dem direkt i Pyramid.

Logistikpaket

Paketet som är späckat med funktioner för dig som arbetar med Logistik och Inköp i Pyramid.

RestAPI

Denna produkt öppnar upp ett API som möjliggör integration med andra system via Webbservices.