Ett affärssystem kräver underhåll och förändringar då er verksamheten utvecklas, nya kanske tillkommer eller att man ändrar i arbetssätt/processer, man får nya medarbetare m.m. 

För att ni ska utnyttja er investering på bästa sätt erbjuder vi tjänster inom ett flertal områden relaterade till Pyramid såsom utbildning,  support, programutveckling av kundspecifika funktioner, integrationer, processflöden, logistik och organisationsförändringar.

För kontinuitet i arbetet är det vanligt att man tecknar vårt konsultavtal.