Med ett konsultavtal får du tillgång till en våra verksamhetskonsulter som behärskar Pyramid och som har en djupare inblick i er verksamhet.

Ett konsultavtal innebär ofta att man schemalägger viss tid tillsammans för att säkerställa kontinuiteten i arbetet och öka kompetensen hos användarna.

 

Ett konsultavtal kan användas för alla typer av våra timbaserade tjänster.

ETT KONSULTAVTAL GER