En processkartläggning innebär att vi tillsammans med er kartlägger era processer för att hitta ”flaskhalsar” och områden där behov finns av effektivisering och utveckling.

Processkartläggningen används sedan som underlag för den plan som tas fram för förändringar i arbetssätt och Pyramid.