Med ett underhållsavtal schemalägger vi kontroller och visst underhåll av er Pyramidinstallation.

Tillsammans med er bestämmer vi ett servicefönster för när underhåll och kontroller ska ske.

Efter utförda kontroller och underhåll får ni även en rapport med eventuella åtgärdsförlag.

Detta ingåR

Mer kontroller och underhåll kan göras efter överenskommelse.

Notera att installation av ny Pyramidversion, Servicepack och Servicepackstillägg inte ingår i underhållsavtalet, men kan med fördel planeras in i samma servicefönster.