FÖRÄNDRINGAR I INTRASTAT - SCB 2022

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export.
 Se vidare information via länk till SCB

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat, partner-ID och ursprungsland.
En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

PYRAMID

Pyramid stöder dessa förändringar från version 4.15A och 4.14sp5 tillägg 2.

Ändringar i Pyramid, från versioner ovan:
– Partner-ID hämtas från fältet VAT-nummer i rutin 720 Kunder. (I version 4.15 kan partner-ID även anges per leveransadress.)
– Ursprungsland hämtas från fältet ursprungsland i rutin 710 Artiklar (artikelregistret behöver gås igenom).
– Tvåsiffriga transaktionskoder finns tillgängliga i Pyramid.

Vid utleverans i Pyramid sparas dessa värde automatiskt ner i intrastatregistret.
I rutin 744 Intrastat-rapporter ges det sedan möjlighet till justering av dessa. I denna rutin finns nu även möjlighet att byta transaktionstyp på ett urval av många transaktioner på en gång. Det finns även möjlighet att uppdatera utförseltransaktioner med ursprungsland från artikeln.

I de fall en vara levereras till en leveransadress med annan landskod än den som är registrerad på kunden behövs i version 4.14 en manuell justering av utförseltransaktionerna göras i rutin 744. Möjlighet att ange partner-ID på leveransadressen kommer att finnas från version 4.15.