Med en Onlinekurs så bestämmer man själv när, var och hur man vill gå din kurs.
Onlinekurser säkerställer att alla i organisation får samma utbildning och kursinnehåll.
Vill man ta en paus i kursen så gör man det, och fortsätter där man slutade vid ett senare tillfälle.

Mer information kommer när kurserna släpps.